IRカレンダー

2017年度(2018年3月期)

日程 内容
2018年 2月 中旬
 • 2017年度 第4回 ウェブ版社長インタビュー
2018年 2月 中旬
 • 第149期第3四半期報告書
2018年 1月 下旬
 • 2017年度 第3四半期決算発表
2017年12月 上旬
 • 第149期中間報告書(株主様向け)
2017年11月 中旬
 • 2017年度 第3回 ウェブ版社長インタビュー
2017年11月 中旬
 • 第149期第2四半期報告書
2017年10月 下旬
 • 2017年度 第2四半期決算発表
2017年 8月 下旬
 • 2017年度 第2回 ウェブ版社長インタビュー
2017年8月10日
2017年 7月 中旬
 • コマツレポート 2017
2017年 6月 下旬
 • 株主さま向け報告書「株主の皆さまへ」
2017年 6月 下旬
 • 第148回定時株主総会
2017年7月28日
2017年6月19日
2017年5月2日
2017年4月27日

2016年度(2017年3月期)